Declaració de principis.

      Kan Kolmo sorgeix de la necessitat de tenir un espai on poder ser conseqüents amb els nostres plantejaments. Intentem crear noves maneres de viure a través de les quals aprenem a fer les coses nosaltres mateixes i per a nosaltres, a més, apostem per un tracte de tu a tu, sense jerarquies ni líders ni discriminacions de gènere, raça i espècie. Perquè no volem relacionar-nos a través d’uns rols que ens empenyen a dominar-nos les unes a les altres. Perquè no volem delegar gran part de les nostres vides a intermediaris i deixar de ser-ne protagonistes. Perquè no volem dependre de les normes socials derivades de l’actual sistema político-econòmic, ja que aquest ens fa esclaves de necessitats fictícies, les quals només podem satisfer a través d’un treball assalariat; ometen i reprimint la possibilitat de desenvolupar mecanismes per viure autònomament.

Kan Kolmo és un espai recuperat de la burgesia, amb l’intenció de convertir-lo en un punt de trobada per difondre i compartir eines que ens permetin dur a terme aquests plantejaments i, així poder caminar cap a altres maneres de viure, lluny de la competitivitat i l’egoisme imperant i, més a prop de la solidaritat i el companyerisme. A més, és un espai de confluència d’individualitats i col•lectius, que tot sovint genera iniciatives, contribuint a que es creï un caldo de cultiu per l’agitació i la desobediència. Entenem aquestes com a estratègies legítimes per a dur a terme els canvis que plantegem més enllà de les parets de Kan Kolmo.
Rebutgem la propietat privada perquè l’entenem com l’acumulació de béns que condemna a que hi hagi pocs que tenen molt i molts que tenen poc. La ciutat està plena d’espais en desús, que les famílies de la burgesia deixa morir a espera de treure més beneficis. No creiem en les lleis que legitimen que algú es beneficiï econòmicament d’aquesta situació, és per això que creiem fermament que els espais són de qui els omple de vida i no de qui els atresora deixant-los podrir. No volem esperar de braços creuats a que les institucions i els poders públics ens cedeixin un espai on ens puguin imposar les seves condicions. No volem un espai d’oci per ser consumidors del nostre temps lliure, sinó que volem ser persones actives, creadores i autònomes, que creem l’espai juntes per poder-lo sentir nostre.

         L’assemblea de Kan Kolmo es realitza cada dimecres a les 20h. Aquesta té la funció de gestionar l’espai i les activitats que s’hi duen a terme. És un espai obert a que tothom qui vulgui hi participi.