Mar 01

Aquest diumenge a la pizzería Assako Pizzeti:

“Cómo la no violencia protege al Estado”


Amb la participació del seu autor Peter Gelderloos


El llibre sorgeix del context dels moviments anarquistes, anti-guerra i antiglobalització en els Estats Units entre el 1990-1995.

Ens parla, i ens aporta diferents exemples de com al llarg de la historia s’ha pacificat la rebel·lió social, també de la manipulació de la potent historia de resistència per introduir mentides basades en que totes les victòries aconseguides pels moviments socials son a partir de la no violència i diferents il·lustracions per visualitzar fins on pot arribar el pacifisme, també parla de la participació popular coma eix necessari en la lluita y planteja alternatives


El llibre estar dividit en diferents capítols on parla de :

– La no violència es inefectiva

– La no violència és racista

– La no violència és estatista

– La no violència es patriarcal

– la no violència es tàctica i estratègicament inferior

– la no violència és un engany

la alternativa: possibilitats per un activisme revolucionari.


Tot això ho portarem a debat per valorar el context a on ens trobem per continuar treballant i buscar estratègies i tàctiques per tenir clars els nostres objectius i com els volem aconseguir.

Creiem que amb la situació que ens trobem a Girona actualment, és un debat oportu, interessant i necessari.


La presentació serà aquest diumenge 4 de Març a can Rusk a les 18.00h.