Aug 10

Comunicat

Des de l’assemblea del CSO Kan Kolmo traiem aquest comunicat en relació a les diferents publicacions que han anat apareixent recentment a les xarxes socials sobre l’acusació de violència masclista exercida per Daura Mangara cap a la seva ex-companya l’any 2016.
Volem manifestar que ens sentim amb la responsabilitat de donar una resposta davant el coneixement d’aquests fets. No solament perquè s’ha convidat a Daura Mangara a actuar al CSO en algunes ocasions –com ha succeït per l’aniversari del CSO d’aquest any-, sinó perquè creiem important posicionar-nos i visibilitzar el nostre rebuig cap a la violència masclista exercida i denunciada públicament. Som conscients que tot i que lluitem per què el nostre espai sigui un espai lliure de violències masclistes i racistes, no sempre ho hem aconseguit. No estem exemptes de la reproducció dels sistemes de dominació, en aquest cas patriarcals, però també d’altres, que existeixen a la nostra societat. Però assumim el compromís ferm que no acceptem, ni acceptarem, la violència masclista exercida per part de cap persona, ja sigui convidada o formi part de la pròpia assemblea.
Tot i que la nostra intenció no és reproduir el sistema penitenciari de càstig i exclusió, sí veiem la importància de posar en el centre les necessitats de les persones agredides per què no acabin sent elles les excloses. Per això fem públic que, per ara, no convidarem a participar en Daura al CSO Kan Kolmo.
Volem que el nostre espai pugui ser habitat per totes nosaltres amb total llibertat i autonomia. Per això fem una crida a que els beneficiaris del sistema patriarcal es responsabilitzin de forma individual i col•lectiva davant les agressions. Som conscients que aquest no és un cas aïllat, respon a una estructura social i política que genera violència. És per això que, com hem assenyalat anteriorment, la resposta i l’assumpció de la responsabilitat també ha de ser col•lectiva.